công nghệ lái xe tự động của tesla

Công nghệ tương lai hoàn toàn tự động của hãng xe Tesla

Sự đồng thuận của ngành công nghiệp đã thể hiện rằng chúng ta sẽ tiếp tục được nhìn thấy sự sàng lọc tinh tế trong sản xuất Lean, nhờ vào cải tiến công nghệ tự động hóa. Nhưng không chuyển sang hình thức bán hàng tự động. Theo Business Insider, kể từ đầu năm 2017,